تبلیغات
black sun city - post]19

دوشنبه 4 مرداد 1395 11:59 ق.ظ

writer ~> ß˩αÇk QµÈêñ
to: دفتـرچه خاطرات ،

سـلام :)
عکس پست -> نتیجـه ی نظر سنجیه قبلی :)
واکنش من نسبت به نتیجه ی نظر سنجی ->(⊙_⊙)
من خودم ساحره بودنو ترجیح می دم (‿◕)
ولی انتظار داشتم خوش آشام رای بیشتری بیاره 
توی نظر سنجی جدید هم شرکت کنید 
_-_-_-_-_
امـروز ساعت 9 صبح بیدار شدم :|
اون همه مسافتو از خونه تا کلاس زبان طی کردم !
اونم توی اوج گرما (9 صبح هم سر ظهر حساب می شه دیه )
بعد متوجه شدم امروز کلاس بعد از ظهر تشکیل می شه نَه نُه صبح
دوباره اون همه راهو تا خونمون عرق ریزان و حرص خوران برگشتم !
یعنی حافظه ی کوتاه مدتم از کار افتاده !!
+این قدر حرص خودم که مطمئنم تا فردا تمام صورتم پر جوش می شه (><#)
_0_0_0_
ابهام ایجاد شده چرا امروز این قدر از این شکلک ها توی پرانتز استفاده می کنم ؟! 
یک سایتی پیدا کرده ام امروز صبح (بعد از بازگشت به خانه )
بدین آدرس -> کلیک نمایید
سر بزنید خودتون می فهمید :)
دیگر زحمت را کم نماییم !
D:comment ~>