تبلیغات
black sun city - 4*

چهارشنبه 17 تیر 1394 03:06 ب.ظ

writer ~> ß˩αÇk QµÈêñ

هلـو
اصـا تصویر بالا روایـت گر حال هم اکنــون این جانب می باشد :(
دیروز نـه روز قبلش که کلـآس زبان داشتم از یکی از دوستـآن عزیز یک فیلم ترسناک گرفتم  D:
شاید بگـید چهـ ربطی داشت ؟ /!
خوب از وقتی مـن این فیلم را مشاهده نمودنـدی از ترسم از تـآریکی چند برار شده :/
شبا می رم زیر پتـو توی این گرما خفه می شم T~T
می دونـم خیلی احمقانه است که من از تاریکـی می ترسم ولی دست خودم نیـست :-/
تازه همون روز قبل از شروع کلاـس برای اولـین بار در عمرم مثـل یک بچه ی خوب مشقامو نوشتـم ^^
وقتـی رفتم کلاس زبـآن  کاشـف بهـ عمل آمد که  دفترـم و جا گذاشتم :D
کـل انگیـزه ام برای بهـتر شدن از بیـن رفت O_O
تنها چیزی که به من ارآمـش می ده در حال حاضر این می باشد که امروز کلاس زبان نداشتندنی D:
همینـ
این قدر بـی حوصله ام که حوصـله نوشتن  رمانـی هم که بهتون گفتم ندارم
قرار بود این قدر براش وقـت بزارم تا شاهکـار بشه **
حتی این وب ....
سفارشات عینکی هم که مدتی هسـت بسته است
هعی
بسکتبال هم که منتفی می باشد
خدا یا ما را حوصله اعطا فرما 
زیاد حرف زدم می دونم
gOoD byEcomment ~> fiXed posT